Pracujem

Používané nástroje a platformy

Vhodne navrhnutý a implementovaný softvér so správnym výberom technológie je hlavným ťažiskom fungovania našej spoločnosti. Výsledkom tohto komplikovaného procesu je zrýchlenie vývoja za súčastného zníženia nákladov a zvýšenia spoľahlivosti a variabilnosti informačného systému. Naši odborníci počas dlhoročného pôsobenia v oblasti IT získali bohaté praktické skúsenosti pri používaní vývojových softvérových nástrojov a technológií. Rýchle napredovanie v oblasti IT neustále podrobne sledujeme a vyhodnocujeme. Progresívne a hlavné svetové vývojové trendy v tejto oblasti prispôsobujeme našim potrebám vývoja a aj požiadavkám našich zákazníkov, čo sa odzrkadľuje v kvalite nami dodávaných produktov.

Pred implementáciou riešení dôkladne analyzujeme požiadavky zákazníka a snažíme sa zachytiť všetky aspekty, ktoré sú kľúčové k dosiahnutiu jeho cieľov. Nezabúdame na ochranu investícií a používame overené technológie, ktoré zabezpečujú možnosti ďalšieho kontinuálneho rozvoja dodávaných riešení.

Základom našich zákazníckych riešení sú existujúce spoľahlivé a stabilné (komerčné) vývojové nástroje. Nad týmito nástrojmi vytvárame naše vývojové nadstavby, pomocou ktorých budujeme efektívne systémy v požadovanej kvalite a v požadovanom čase. Naše technologické produkty využívame nielen pri komerčnom vývoji informačných systémov, ale poskytujeme ich, spolu so sprievodnými službami, aj zákazníkom, ktorí si zabezpečujú vlastný vývoj informačných systémov.

No documents found.

Not just a company: www.brainiax.sk