Pracujem

Práca

Dovoľte mi, aby som Vám predstavil náš spôsob práce v Bantip-e.

Práca na diaľku

Naša kancelária je virtuálnym miestom nachádzajúcim sa na internete. Všetci pracujeme z domu. Každý z nás pracuje samostatne, a zároveň nikto nepracuje sám. Otázky týkajúce sa softwaru, ktorý vytvárame, riešime vždy spoločne. Samozrejme, máme aj skutočnú fyzickú kanceláriu, ale nenavštevujeme ju.

Programovacie jazyky a technológie

Programujeme hlavne v Jave a Javascripte. Výnimočne pracujeme aj s C, C# alebo PHP. Samozrejme, že používame aj mnoho iných technológií ako xml/xsl, fo, spring, hibernate a iné. Najviac vytvárame aplikácie založené na našom vlastnom systéme „Productiv framework“.

Architektúra

Pri našom programovaní nasledujeme presný model MVC (Model-View-Control). Celá práca je sprevádzaná jasným designom, ktorý nás vedie k očakávanému výsledku. Designová dokumentácia a špecifikácie nie sú nikdy dlhšie ako dve strany. Nemáme radi byrokraciu. To ale neznamená, že nepotrebujeme mať nič zdokumentované.

Zdrojový kód a spúšťanie aplikáce

Zdrojový kód aplikácie je uložený na našom Subversion serveri. Na vytváranie závislostí používame Maven. Mnoho ľudí uprednostňuje Eclipse pre programovanie v Jave, ale my sme optimalizovaní pre Netbeans. Ale ak uprednostňujete Eclipse, je to len na vašom uvážení.

Práca pre Bantip každému prenecháva jeho vlastnú zodpovednosť. Nikto sa nestará do toho, akým štýlom kto pracuje, ale dôraz je kladený na to, aby bola práca odvedená dobre.

No documents found.

Not just a company: www.brainiax.sk
  • suchac-IMGP5261.jpg
  • IMGP6608-predaj.jpg
  • IMGP6837-predaj.jpg
  • IMGP6595-predaj.jpg